info@baldovec.cz RECEPCE +420 606 744 265 (v době od 8:00 - 20:00) czen


Teambuilding a hry

Teambuilding je ideálním nástrojem, který významným způsobem podpoří komunikaci uvnitř skupiny - například mezi vašimi zaměstnanci a posílí profesní i osobní vztahy.


BALDYARD

Motivační hra, podle předlohy televizní soutěže Pevnost Boyard.

Účastnici jsou rozděleni do 4 - 20 skupin, následně jsou uvítáni Mnichem Viktorem z Vysočan, kdy jsou jim vysvětleny pravidla hry a předány všechny potřebné informace. Týmy během zápolení zdolávají připravené hry, aktivity a nástrahy Baldyardu. Každý tým při aktivitách musí spolupracovat, odměnou jim bude zisk drahocenných klíčů, které jim dopomůžou k vítězství nad pevností. U každé aktivity na účastníky čeká jeden strážce pevnosti (instruktor), který účastníkům dodá veškeré potřebné informace ke správnému splnění daného úkolu. Pevnost Baldyard lze realizovat za každého počasí ve venkovních i vnitřních prostorách.

Každá aktivita může rozhodnout o konečném pořadí všech týmů.

Některé z komnat pro zisk klíčů: každá aktivita je omezena časovým limitem.

 • Mnich Viktor z Vysočan - tento moudrý člověk Vám muže pomoct k získání klíče, pokud neuspějete v některé z disciplín. Cesta k němu je dlouhá a strastiplná. Bydlí na tom nejvyšším místě pevnosti, ČERNÉ VĚŽI. I když se k němu dostanete, nemáte ještě vyhráno. Starý moudrý muž díky nadměrné konzumaci mešního vína mluví pouze v jinotajích a hádankách.
 • Hlavolam – strážce klíče vám předá několik hlavolamů, které budete muset vyřešit… za každý rozluštění hlavolam získáte jeden klíč.
 • Ariadnina nit – na spletitém drátu je kroužek s klíčem. Vaším úkolem je kroužek s klíčkem vymotat, aniž byste se jím dotkli drátu. Pokud se ovšem dotknete, budete upozorněni zvukovým signálem. Pokud se signál ozve třikrát, klíč už nezískáte.
 • Truhla – v dřevěné truhle je nejen spousta nepořádku a havěti, ale také klíč, který musíte nahmatat úzkým otvorem.
 • Balónek – musíte prostřelit balónek, ve kterém je klíč…k dispozici máte pouze luk a šípy…(Alternativa: kuše, paintballová zbraň nebo foukačka).
 • Matematika – vaším úkolem je spočítat daný matematický příklad. Za každou správnou odpověď získáte jeden klíč.
 • Lanové centrum – Je jednou z nejoblíbenějších atrakcí, kterou zařazujeme do většiny našich programů, které vám nabízíme, a jsou realizovány v našem adrenalinovém parku. Lanové centrum má celkem 16 lanových mostů a překážek umístěných ve výšce 8 – 9 metrů nad zemí.

Bezpečnost zajišťuje dvojité jištění a zkušení programoví specialisté. Veškeré vybavení, materiál a jistící prvky podléhají CE (Comité Européen de Normalization) a UIAA (Union Internationale des Associations d´Alpinisme).

Cena programu se odvíjí od vybraných aktivit, délky trvání a instruktorů, kteří se programu věnují.

 

Mission Impossible

Hra začíná uvítáním super agentem xXx a krátkým úvodem následuje znělka Mission Impossible.

Motivační hra, podle předlohy známého filmu s Tomem Cruisem v hlavní roli…

Účastníci, rozděleni 4 až 20 skupin zdolávají připravené hry, aktivity a nástrahy špionského podsvětí. Skupiny bych doporučoval předem rozdělit – dle Vašeho uvážení (nezaleží na skladbě týmu ani na věku účastníků). Každý tým při aktivitách musí spolupracovat, odměnou jim bude zisk drahocenných bodů, které jim dopomůžou k vítězství. U každé aktivity na účastníky čeká jeden super agent (instruktor Campingu Baldovec), který účastníkům dodá veškeré potřebné informace ke správnému splnění daného úkolu.

Každá aktivita může rozhodnout o konečném pořadí všech týmů.

Některé z aktivit pro zisk bodů: každá aktivita je omezena časovým limitem.

 • Přesnost může zachránit život - Jaký by to byl agent bez zbraně, která mu nejednou zachrání jeho život. Dokonalé ovládání a přesná střelba je neodmyslitelnou součástí špiónského povolání. Střelba je jednou z nejnáročnějších disciplín a neměla by překvapit žádného zkušeného agenta. Ostrost svého zraku a pevnost své ruky si dokonale prověříte na naší střelnici (kombinace střelby z kuše, paintbalové zbraně, foukačky a luků).
 • Těžko na cvičišti, lehko na bojišti - Nízké lanové překážky jsou oblíbeným zkušebním levlem na špiónské práce ve výškách – špión nikdy nesmí ztratit rovnováhu a pevnou půdu pod nohama. Aktivita probíhá ve výšce do jednoho metru a úspěch jednotlivců či celého týmu závisí na podpoře ostatních členů. (5 lanových překážek a mostů ve výšce do 1 metru).
 • Každodenní logika - dovednostní aktivita, u které se uplatňuje volba vhodné strategie. Vašim úkolem je z konstrukce malé věže odebíráte stavební prvky tak, aby se věž nezřítila, nelehký úkol vám bude stěžovat svou hrou super agent… Úspěch v aktivitě je podmíněn spojením vhodného přístupu a týmovou spoluprací… ( pro hru je použita hra Junga dokonale vyrobené stavební prvky, které střídavě musíte odebírat a přemisťovat na vrchol věže tak, aby se věž nezřítila).
 • Stíny podsvětí - Zábavná aktivita na rozvoj neverbální komunikace. Předvedení zadaného děje pomocí pantomimy. Úkolem některých členů týmu je předvedení krátké epizody ze špiónského filmu, přičemž úkolem druhé poloviny týmu je uhodnout akčního hrdinu, který je předváděn. Půjde o klasické děje ze špiónského prostředí, které se budou odehrávat za bílým plátnem tak, aby byly vidět pouze siluety.
 • Cesta z bludiště - Tajní agenti se nejednou ocitnou ve spletitém podzemním bludišti chodeb svých úhlavních nepřátel. Důležitá je proto schopnost orientace a nepodlehnutí panice. Tato hra zaměřená na komunikaci, logiku a soustředění je připraví na náročné úkoly přímo v terénu. Důležitá je dobrá vnitřní komunikace týmu a vyjasnění postupů při kódovaném zadání. Na základě vyřešeného zadání se poté musí každý člen týmu soustředit na přesný průchod obrazcem nakresleným na zemi. Každý má svou vlastní cestu a nesmí udělat chybu.
 • Labyrint – Nelehkým úkolem pro váš team je zdolání celého labyrintu pomoci kuličky, kterou musí dopravit labyrintem z jedné strany na druhou …na dané trati vás čeká nejen spousta slepých uliček ale i děr, které vám misi budou ztěžovat. (dřevěný labyrint 2 x 1,5 metru, všichni účastníci teamu svým pohybem ovlivňují směr kuličky- teamová aktivita ve které je kladen důraz na koordinaci a komunikaci celého teamu).

Cena programu se odvíjí od vybraných aktivit, délky trvání a instruktorů, kteří se programu věnují.

 

Piráti z Karibiku

Program lze realizovat za každého počasí ve venkovních i vnitřních prostorách.

Zažijte plavbu v duchu pirátu z Karibiku. Jako mávnutím proutku se ocitnete v časech kapitána Jacka Sparrowa, Daveyho Jonesa a slečny Elizabeth Swannové v oblasti sice bez moře, ale s pohádkovými možnostmi a fantazií. Účastnici, rozděleni do několika menších skupin zdolávají připravené hry, aktivity a nástrahy motivační hry Piráti z Karibiku. Každý tým při aktivitách musí spolupracovat, odměnou jim bude zisk zlaťáků, které jim dopomůžou k vítězství. V každém přístavu na posádku lodí čeká jeden správce doku (instruktor), který účastníkům dodá veškeré potřebné informace ke správnému splnění daného úkolu…

Každá aktivita může rozhodnout o konečném pořadí všech týmů.

Některé přístaviště a jejich úkoly.

 • Přístav Tortuga - tento nebezpečný ostrov, na kterém přebývají pouze piráti, vám nachystal nelehký úkol v podobě přelodění. Celá posádka musí zdolat 140 metrů dlouhou lanovou dráhu.
 • Přístav Port Royale - Před každou plavbou musí posádka naložit zásoby na svou loď… Váš úkol bude spočívat v nakládání zboží, krabic a sudů na obrovskou houpačku … naložený náklad musí být vyvážen hmotností celé posádky.
 • Přístav Singapur – v přístavu celá posádka navštíví místní zápasy sumo. Kdo by odolal vyzkoušet tento krásný sport v nafukovacím sumo obleku…(nafukovací Sumo aréna, kde se potkají dva týmy proti sobě) Divácky velice atraktivní aktivita.
 • Přístav Isla Margarita - v tomto přístavu prověříte členy vaší posádky. Každý člen posádky musí prokázat svou zdatnost při lezení po síti…(aktivita se nachází v lanovém centru lezení do výšky až 9 metrů).
 • Přístav Barbados - v přístavu vaši posádku zajala parta pirátů, pro zpříjemnění chvíle se baví tím, že posádku nechá jít po úzkém ráhně … (aktivita se nachází v lanovém centru v 9 metrech nad zemí).
 • Zátoka Vraků - v této zátoce vás čeká nelehký úkol. V černé truhle musíte úzkým otvorem nahmatat pergamen, na kterém je nakreslena mapa… úkol vám bude ztěžovat nepořádek a havěť která v truhle střeží tento pergamen.
 • Mapa pokladu - Orientační závod, na každé kontrole čeká účastníka nelehký úkol rozpoznání druhu nápoje (alkoholu). Kontroly jsou rozmístěny v areálu Campingu Baldovec na určitých místech, (strom, potok, louka, poštovní schránka, beach volejbal ….).

Tým má za úkol posbírat co nejvíc zlaťáků, které lze získat v jednotlivých přístavech nebo ostrovech. Návštěva jednoho přístaviště je omezena časem. Daný úkol může vyzkoušet více účastníku jednoho týmu, ale pouze v daném časovém limitu. Přístaviště a ostrovy jsou rozprostřeny v areálu Campingu Baldovec, každý tým dostane vizuální mapu, na které jsou přístaviště a ostrovy popsány.

Cena programu se odvíjí od vybraných aktivit, délky trvání a instruktorů, kteří se programu věnují.


Lukáš Ovečka

Sestavuje návrhy outdoorového programu, 
komunikuje s klientem – prezentuje sestavený
program
 a je zodpovědný za sestavení realizačního týmu.

e-mail: ovecka@baldovec.cz  
tel.: +420 606 917 096