info@baldovec.cz RECEPCE +420 606 744 265 (v době od 8:00 - 20:00) czen


Provozní řád

Naším přáním je vaše spokojenost a pro ni se snažíme dělat maximum. Zároveň je však třeba, aby se každý z vás řídil určitými pravidly, která jsou pro všechny klienty rekreačního zařízení závazná.


Zde jsou shrnuta pravidla, o jejichž dodržování vás žádáme:

I. Klient se registruje na recepci a pravdivě uvede počet osob, které s ním budou využívat daného typu ubytování. Recepce je otevřena denně od 8.00 do 20.00, v červenci a srpnu denně od 8:00 do 21:00. Finanční vyrovnání za ubytování a služby s tím spojené klient provede v den nástupu pobytu / Jiné řešení je možné po dohodě/. Výše platby je dohodnuta vždy předem a její základní výše je dána ceníkem. Součástí vyrovnání jsou i turistické taxy a ostatní poplatky stanovené na dané období.

II. Po zaplacení ubytování klient obdrží klíče od daného typu ubytování, a to je mu předáno k užívání včetně písemného seznamu inventáře, jehož převzetí stvrzuje svým podpisem. Ubytování je možné v den nástupu od 14 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

III. V den ukončení smluveného pobytu klient uvolní užívané ubytovací prostory do 10 hodin, předá je ve stavu v jakém je převzal, včetně inventáře, který převzal dle písemného seznamu a odevzdá klíče od užívaného objektu na recepci.

IV. Klient se chová šetrně ke svěřenému inventáři v daných ubytovacích prostorách a uhradí každou ztrátu nebo poškození inventáře, které vzniklo po dobu jeho pobytu.

V. V žádném typu ubytovacího zařízení není povoleno kouřit. Rovněž není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče, s výjimkou rádia a těch, které slouží k osobní hygieně / fén, depilátor atd./. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení klient uzavře vodní uzávěry, zhasne světla a vypne všechny elektrospotřebiče, s výjimkou topení v zimním období.

VI. V žádném typu ubytovacího zařízení ani v areálu kempu není povoleno používat vlastní výčepní zařízení.

VII. V případě technických závad na jakémkoliv zařízení tyto neprodleně hlaste na recepci.

VIII. Camping Baldovec neodpovídá za škody na majetku klienta, pokud mu tento nebyl svěřen do úschovy.

IX. Všichni návštěvníci rekreačního zařízení / nejen ubytovaní / dbají o čistotu a pořádek v celém areálu.

X. Sociální zázemí pro ubytované v chatách bez sociálního příslušenství je k dispozici v samostatné budově ve spodní části areálu, která je otevřena 24 hodin denně. Zde jsou k dispozici WC, umývadla a sprchy / mincovní automaty na 5, 10, 20 korunové mince /.

XI. Klienti mohou využít také možnost praní v automatické pračce na mincovní automat, která je umístěna na dámských umývárnách. Umývadla nejsou určena k praní prádla, obuvi apod.

XII. Pobyt domácích mazlíčků v areálu je možný za předpokladu, že nebudou omezovat a rušit ostatní klienty střediska. Venčení domácích zvířat v areálu střediska je zakázáno.

XIII. Parkovací místo vám bude přiděleno. Žádáme vás, aby nebylo svévolně během pobytu měněno, mohli byste tím působit problém ostatním klientům. Parkování na ploše před restaurací je určeno tzv. jednodenním hostům. U stanu a karavanu parkujte prosím tak, abyste nebránili vjezdu a výjezdu ostatních vozidel.

XIV. V areálu střediska není povoleno zakládání ohnišť. Můžete používat centrální ohniště u lanového centra. Na recepci jsou za vratnou kauci k zapůjčení ohniště přenosná. Oheň je nutno používat za dodržení bezpečnostních hledisek, která necháváme na Vašem zralém uvážení. Oheň nesmí zůstat bez dozoru.

XV. Pytel na odpadky ke stanu nebo karavanu obdržíte na recepci. Po ukončení pobytu umístíte pytel s odpadky na místo k tomuto určené.

XVI. Ke sportování je možno využívat k tomu určených míst /3 beachvolejbalové a 2 multifunkční tenisové kurty pod lanovým centrem / nebo volných travnatých ploch v areálu. Vaše sportovní aktivity na těchto plochách však nesmí omezovat ostatní klienty.

XVII. Půjčovna sportovních potřeb je v kiosku u lanového centra, případně na recepci. Zde si můžete půjčit míče, badminton, ping pong, tenisové rakety, horská kola, pétanque atd.

XVIII. Rovněž je možno využít služeb baru u lanového centra (v sezoně).

XIX. Lanové centrum /LC/ je v provozu denně od 9.00 do 20.00 ( pokud není stanoveno jinak ). Pro skupiny klientů a školy, které mají aktivity domluvené předem platí, že částku za aktivity uhradí po vyčerpání aktivit na recepci. Je zakázáno zdržovat se v prostorách lanového centra a věže bez instruktora!

XX. Beachvolleybalová hřiště / celkem 3 / a tenisové kurty / celkem 2 /si můžete pronajat a zaplatit rovněž v kiosku u LC nebo na recepci, kde také obdržíte klíče od kurtu.

XXI. Z restauračního zázemí střediska můžete využít restauraci s venkovní terasou s kapacitou 150 míst. Otevírací dobu uvádíme v sekci restaurace (na tomto webu) / široký výběr jídel, káv, alkoholických i nealkoholických nápojů, denní menu, vynikající vína z jižní Moravy /.

XXII. Noční klid je v areálu stanoven mezi 22.00 a 7.00. Důrazně Vás žádáme o zdržení se jakýchkoliv projevů, které by tento klid narušovaly. Rušení nočního klidu je důvodem k ukončení pobytu, a to bez náhrady. Věříme ve Vaši ohleduplnost. Předejděme problémům, u kterých by musela asistovat policie.

XXIII. V případě úrazu kontaktujte kteréhokoliv ze zaměstnanců, okamžitě vám zajistí péči zdravotníka. Lékárnička pro drobné úrazy je k dispozici na recepci a u instruktorů sportovních aktivit.

XXIV. Informace o možných výletech, turistických trasách, rezervacích vstupenek a otevírací době jeskyní, hradů, zámků, o blízkých autoservisech, bankách, bankomatech, atd. vám podají zaměstnanci na recepci. Zde jsou rovněž všechny informace o aktivitách v našem areálu a o všech připravovaných akcích.

XXV. Veškeré využití sportovních aktivit - včetně lanového centra a věže - je na vlastní nebezpečí hostů.

Věřte, že dodržování pravidel obsažených v některých výše uvedených odstavcích je nezbytné pro pohodové prožití nejen vaší dovolené, ale rovněž dovolené všech vašich krátkodobých sousedů v našem rekreačním zařízení. Ostatními informativními odstavci se snažíme, abyste se co nejrychleji orientovali v jeho provozu. Přejeme vám příjemně prožitý pobyt.